III. Strategia działania

Powstała w 2008 r. w Krakowie firma PROBUS jest dziś nowoczesną, dobrze działającą spółką deweloperską. Celem Spółki jest konsekwentne podnoszenie rynkowej wartości firmy poprzez długofalowy oraz zrównoważony rozwój. Korzystając z pokładów zdobytej wiedzy i doświadczenia firma stale podnosi swoje kompetencję oraz jakość oferowanych produktów. Inwestując we własny rozwój tworzymy firmę otwartą, firmę stabilną i wiarygodną, działającą w oparciu o wypracowane standardy, zasady oraz tradycje.

Partnerzy