Ceny gruntów nadal rosną

W 2012 r. ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) wzrosły o 12 proc. w porównaniu do roku 2011. Wynik ten podtrzymał stabilną tendencję podwyżek cen, która utrzymuje się od 2004 r., a więc od momentu przystąpienia Polski do UE.

W ubiegłym roku za 1 ha gruntów rolnych trzeba było zapłacić średnio 19 288 zł, w 2011 r. natomiast – 17 165 zł. Najwyższe stawki, bo ponad 24 tys. zł/ha, osiągnięte zostały w województwie: dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Z kolei najtaniej ziemię można było kupić na terenie świętokrzyskiego, lubelskiego oraz lubuskiego. Jej cena wyniosła ok.13,5 tys./ha.

Wśród przyczyn wzrostu cen ANR wymienia m.in. dość dobrą sytuację ekonomiczną w rolnictwie oraz działający system dopłat bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej. Oferta Agencji ulega zmniejszeniu – każdego roku sprzedawane jest bowiem ponad 100 tys. ha gruntów. Pod koniec 2012 r. w jej dyspozycji pozostawało jeszcze ok. 1,8 mln ha, przy czym ponad 1,32 mln ha stanowiły grunty wydzierżawione.

źródło: KRN

Powrót

Partnerzy